Loading...

Charge Loma

ค้นหาจุดชาร์จ จากหลายๆ ผู้ให้บริการ

Charge Loma ช่วยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าค้นหาสถานีชาร์จบริเวณใกล้เคียง บริเวณปลายทางหรือระหว่างเส้นทางที่จะเดินทางให้สะดวกขึ้นและแพร่หลายขึ้น

เกี่ยวกับแอปนี้

Charge Loma ช่วยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าค้นหาสถานีชาร์จบริเวณใกล้เคียง บริเวณปลายทางหรือระหว่างเส้นทางที่จะเดินทางไป สามารถแสดงสถานีชาร์จจากหลายๆ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการให้บริการ สามารถเขียนรีวิวหรืออ่านรีวิวจากผู้ใช้ท่านอื่นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้บริการ รวมถึงการเพิ่มข้อมูลสถานีชาร์จใหม่ได้ ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันเป็นชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กัน ร่วมกันส่งเสริมให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าสะดวกขึ้นและแพร่หลายขึ้น

1

ค้นหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากหลายๆ ผู้ให้บริการ

2

รายละเอียดของจุดชาร์จนำทางบนแผนที่

3

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
รีวิวการใช้งาน

4

เพิ่มจุดชาร์จใหม่

5

แสดงจุดชาร์จ
ระหว่างเส้นทาง

ค้นหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากหลายๆ ผู้ให้บริการ

แสดงตำแหน่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของผู้ให้บริการต่างๆ บนแผนที่ และข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อผู้ให้บริการ ชนิดหัวชาร์จแบบชาร์จเร็ว (DC) หรือแบบปกติ (AC) และยังสามารถกรองข้อมูลสถานีชาร์จที่จะแสดงบนแผนที่ได้ว่าจะแสดงเฉพาะผู้บริการใด หัวจ่ายแบบใด และสถานะของสถานีชาร์จได้

รายละเอียดของจุดชาร์จ นำทางบนแผนที่

สามารถค้นหาและแสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จ เก็บเป็นสถานีที่ชื่นชอบเพื่อดูภายหลัง และแชร์โลเคชั่นให้เพื่อนได้

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
รีวิวการใช้งาน

เขียนริวิว ใส่รูปภาพประกอบ แบ่งปันข้อมูลการใช้บริการให้กับผู้ใช้ท่านอื่นๆ

เพิ่มจุดชาร์จใหม่

เพิ่มสถานีชาร์จใหม่ให้กับระบบได้ ซึ่งทีมงานแอดมินจะเป็นผู้อัพเดทเข้าระบบอีกทีหนึ่ง

แสดงจุดชาร์จ
ระหว่างเส้นทาง

ค้นหาสถานีชาร์จที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่จะเดินทาง เพื่อเป็นการวางแผนการชาร์จไฟให้กับการเดินทาง

แสดงประเภทหัวจ่ายของจุดชาร์จ

DC Fast Charge

การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จาก 0% - 80% ได้ในเวลาประมาณ 40-60 นาที

AC Normal Charge Only

การนำไฟบ้านวิ่งผ่าน On Board Charger ที่ยู่ภายในตัวรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับ เป็นกระแสตรงเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่รถยนต์

On Maintenance

อยู่ระหว่างปรับปรุงจุดชาร์จ

Coming Soon

รอกำหนดเปิดใช้งาน

ผู้ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า